8. Juli 2022

mit Patrick Joray Quartett: SOMMERRESIDENZ, BASEL

Patrick Joray Quartett | Info Sommerresidenz | Karte
8. Juli 2022

mit Patrick Joray Quintett: JAZZ IM CHUTZ, SOLOTHURN

Patrick Joray Quintett | Info | Karte
8. Juli 2022

mit Patrick Joray Quintett: ESSE MUSICBAR, WINTERTHUR

Patrick Joray Quintet | Karte
8. Juli 2022

mit Patrick Joray Quintett: ALTES SPITAL, SOLOTHURN

Patrick Joray Quintet | Info Altes Spital Solothurn | Karte